Vizyon-Misyon

Vizyon-Misyon

Vizyon (Büyük İddialı Sonuç)

Sorarak öğrenen, Nedensel, Akılcı ve Eleştirel Düşünme Becerileri gelişmiş eylemli bireyler.

Merak etme-Soru Sorarak öğrenme-Anlama- Düşünme-İfade etme ve Eylemlilik becerilerini geliştiren bütünleşik süreçlerde yetişmiş bireyleriyle, sorunlarını kendisi çözen toplum.

Misyon (Özniyet)

SOT-Soru Oluşturma Tekniği uygulama kursları ile öğretmen ve öğrencileri soru sormanın önemi ve gücüyle tanıştırmak, bilgi ve deneyim paylaşım imkanlarını çoğaltmak

Doğal yaşama egemen olan, paydaşların yaşam faaliyetlerinin başkalarına fayda sağlayıcı nitelikte oluşundan esinlenerek insanların, parçası oldukları ekosisteme artı değer katıcı, doğal ve üretken yaşam biçimini seçmeleri önündeki engelleri aşmalarında kolaylaştırıcı olmak.

O doğrultuda “sorarak öğrenme” alışkanlığını yaygınlaştırmaya; haklar,m özgürlükler ve sorumlulukların paylaşımında adil dengenin oluşumuna ve mutlu toplum idealine tetikleyici katkıda bulunmak.

Özdeğerler – İlkeler

İlkeleri: Önce anlamak, Nedensel ve Eleştirel düşünmek, Bütününün haklarına saygıyı savunmak; gelişmiş demokratik toplumun sorumluluk sahibi yurttaşı olmak

Vizyon ve Misyon’u gerçekleştirme yolunda, gözetilecek değerler:
(a) Arzulanan gelişmelerin gerçekleşmesi yolunda bireysel ve kurumsal davranış eğilimlerini güçlendirici ve bilgilendirici eğitim faaliyetlerine yer vermek,
(b) Arzulanan sonuçların ve onları gerçekleştirecek davranışların, tüm bireyler ve kurumlara fayda sağlayıcı olmasıyla toplumumuzun Ortak Yararı ve Ortak İyi’leri olduğuna; o doğrultuda bütün bireyler, kurum ve kuruluşlar için amaçlarını gerçekleştirmeyi sürdürebilmelerinin olmazsa olmaz koşulunu oluşturduğuna inanırız.
(c) Bütün faaliyetlerimizde ve dayanışmacı iş birliklerimizde paydaşlarımızla akıllarımızı birleştirmek ve Ortak Akılda buluşmak ana ilkemizdir.

Soru Oluşturma Tekniği

Adı: Soru Sor (?!..)
Amacı: Soru sormanın önemi ve gücü bağlamında bilgi ve deneyim paylaşım ortamı olmak