SOT Uygulama Alanları

SOT Uygulama Alanları

SOT Uygulama Alanları

  • Okullarda öğrencilerin yeni bir konuya veya üniteye ilgi duyması tetiklenip, kendi sorularını sorarak hızlı öğrenmesi sağlanabiliyor.
  • Okul Aile Birliği toplantılarının daha katılımcı ve verimli geçmesi için çok kullanışlı ve işlevsel bir araçtır.
  • Okullarda, kurum ve kuruluşlarda, sorunlara çözüm arayışlarında farklı bakış açılarının ortaya çıkması için uygun ortam hazırlayıcı ve çoğulcu yaklaşımın verimlilik artışından yararlanmak mümkündür.
  • Sivil Toplum Kuruluşları (STK) bünyesinde ve STK’lar arası gönüllü katılımcılığı ve işbirliği olanaklarını artırmakta yararlanılabilir.
  • Yurttaşların toplumun ortak yaşam alanlarında karar alma süreçlerinde söz sahibi olmaları ve sorunlarına çözüm arama yollarını öğrenmeleri kolaylaştırılarak ‘mikrodemokrasi’ süreçlerini güçlendirme aracı olarak kullanıldığının örneklerine başka ülkelerde rastlanıyor.
Soru Oluşturma Tekniği

Adı: Soru Sor (?!..)
Amacı: Soru sormanın önemi ve gücü bağlamında bilgi ve deneyim paylaşım ortamı olmak