Neyi Başarmak İstiyoruz?

Neyi Başarmak İstiyoruz?

Neyi Başarmak istiyoruz?

SÇK Yetmezliği, değişim değeri yüksek mal ve hizmet üretememekten, sahip olunan değerleri koruyamamak, sömürülmesini önleyememek şeklinde kendini belli ediyor. Bu az gelişmişliğin de göstergesidir. SÇK yetmezliğinin kaynağındaki nedenleri ve başka sorun alanlarındaki yansımalarını belirlemek, etkisizleştirici önlemlere katkı yapmak Beyaz Nokta Gelişim Vakfı’nın Vizyonudur.

SÇK yetmezliğinin kaynağında ezberci eğitim olduğunu işaret eden pek çok olgu bulunuyor. Bu sistem buluş yapan, değer üreten, mesleğinin dünya çapında önde geleni, diplomasi, teknoloji vb çağdaş araçlarla sorun çözebilen gelişmiş nitelikte bireyler yetişmesini kolaylaştırmıyor; tersine kendini devam ettirici sonuçları doğurarak kısır döngü içinde varlığını sürdürüyor.

Ezberci eğitim, soru sorma alışkanlığı kazandıramayan öğretim sürecini tanımlamak için kullanılıyor. Bu yolla edinilen/ezberlenen bütünlükten yoksun bilgi, düşünme becerilerini geliştirmeye yetmemekte; eylemli, yaratıcı zeka kıvraklığı yerine edilgen, tek doğrucu zihinler şekillenmektedir.

Onun için ezbere dayalı sisteme akıl dışı eğitim (ADE) adı verildi. Oluşan kısır döngünün kırılması için uygulanmakta olduğu söylenen öğrenme temelli eğitime işlevsellik kazandırılması gerekiyordu. Burdan hareketle,

Sorusunu sormadığı cevaplarla değil; cevabını aradığı sorularla arayış içinde bireyler

yetiştiren, sorgulamaya dayalı, sisteme geçişin önündeki engellerin etkisizleştirilmesini kolaylaştırmayı amaçladık.

Soru Oluşturma Tekniği

Adı: Soru Sor (?!..)
Amacı: Soru sormanın önemi ve gücü bağlamında bilgi ve deneyim paylaşım ortamı olmak