Kimlerle Başarmak İstiyoruz?

Kimlerle Başarmak İstiyoruz?

Kimlerle başarmak istiyoruz?

Daha önce Sosyal Tohumlama çalışmalarıyla başlatılan sorgulayıcı eğitime geçişi kolaylaştırıcı, ortam iyileştirici önlemlere ilave olarak öğretmene, öğrencilerine soru sordurarak ders işleme olanağı sağlayan Soru Oluşturma Tekniği (SOT)’ni kazandırmaya çalışıyoruz.

Gönüllü Öğretmenlerimiz, kendi sorularını sorarak öğrenme alışkanlığı edinmiş öğrencilerimiz ve her kesimden sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte başarmayı hedefliyoruz.

Soru Oluşturma Tekniği

Adı: Soru Sor (?!..)
Amacı: Soru sormanın önemi ve gücü bağlamında bilgi ve deneyim paylaşım ortamı olmak