Sıkca Sorulan Sorular

Sıkca Sorulan Sorular
SOT-Soru Oluşturma Tekniği nedir?

Soru Oluşturma Tekniği, merak uyandırarak kısa ifadelerle çok soru sormayı, soruları geliştirmeyi, soruların nasıl kullanılacağı ile ilgili strateji oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış özenle hazırlanmış, basit ve adım adım ilerleyen bir süreçtir. 

 

Bir tek süreçte üç düşünsel faaliyeti -ıraksak (farklı), yakınsak ve üst bilişsel düşünmeyi- harekete geçirdiğinden birçok alanda uygulanma potansiyeline sahiptir..

 

SOT ile merak uyandırıp soru sordurarak öğrenme, düşünme ve ifade etme becerilerini de geliştirdiğinden daha derin öğrenmeye giden bir kısa yoldur, yolun uzatılması değildir.

 

SOT yöntemini kullanımınıza rehberlik etmesi için geriye dönük planlamayı kullanın. Ders Planı Çalışma Kitabı, öğretim hedeflerinizi belirlemenize, öğrencilerin sorularının nasıl kullanabileceğiniz üzerine düşünmenize, bir Soru Odağı (QFocus) tasarlamanıza, önceliklendirme talimatları geliştirmenize ve derin düşünme (refleksiyon) soruları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

 

Öğretmenin rolü, öğrencilerin SOT’un farklı adımlarında olabildiğince basit bir şekilde ilerlemelerini sağlamak için fırsat yaratmaktır.

Kurslar kimlere yöneliktir?

SOT, kendi başına bir sorun çözme aracı olmayıp her alanda açmazların aşılmasında yararlanılan etkin bir zihinsel araçtır.Bu yönüyle Okulda, öğretmenlerin öğrencileriyle etkileşimli ders işlemelerinde, Okul-Aile Birliklerinde, işletmelerde, STK’larda paydaşların katılımlı sorunlarını anlama ve olası çözüm yolları belirlemede kullanılabilmektedir. 

O kapsamda SOT Eğitimi Atölye Çalışmaları aşağıda sıralananlara açıktır.

  • Resmî ve/ya Özel Temel Eğitim okulları öğretmenleri, yöneticileri
  • Eğitim Fakülteleri eğitim-öğretim paydaşları
  • Veliler, Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri (bunlar başvuru formunda öğretmen olmadıklarını açıkça belirtmelidir.

Kurumsal uygulamalar, özel düzenlemelere tabidir. Şekli ve koşulları görüşmelerle belirlenir. O kapsamda isteklerin İletişim adreslerimize yazılı gönderilmesi gerekiyor.

Nasıl katılabilirim?

BNGV’nın Sosyal Medya hesaplarından yapılan duyuruları takip edip, aşağıdaki formu doldurarak başvurabilirsiniz. Eğitimlerimiz planlanırken, toplam başvuranların veya branş bazında eğitim isteniyorsa sayılarının küme oluşturmaya yetecek seviyeye ulaşması beklenir. 

Yeterli başvuruya ulaşıldığında adaylara sözlü olarak dönüş yapılmakta, planlanan eğitim tarihi bildirilerek katılımlarını teyit etmeleri istenmektedir.

SOT Eğitimi Atölye Çalışmalarına katılım formu: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe…/viewform…

Branş ve seviye ayrımı gözetiliyor mu?

SOT eğitimlerine her branş ve seviyeden öğretmenimiz katılabilir.
Eğitim için sınıflarımız oluşturulurken, öğretmenlerimizin branş ve temsil ettikleri yaş grubu dikkate alınmaktadır.

Genel katılıma açık kurslarda katılımcılar arasında belli bir branş grubu (Sınıf öğretmenleri, Matematik, Fen dersi öğretmenleri gibi..) kendilerine yönelik yeni bir eğitim talep ederse o branş bazında daha kapsamlı ikinci bir kurs düzenlemek ve başkalarının SOT uygulama deneyimlerini de paylaşmak mümkündür.

Kurslar ne kadar sürüyor?

Kurslarımız tek gün üç saat veya doksanar dakikadan iki gün sürmektedir. Doyurucu (soru-cevap zengin) bir eğitim zoom üzerinden, doksanar dk ardarda iki günde tamamlanmaktadır. Katılımcılar önceden kendileriyle paylaşılan dökümanlara göz atmış olarak gelmişlerse ve bir günde bitirelim derlerse 2.1/2 saatte tamamlanabiliyor.

Kurslar sadece internet üzerinden mi yapılıyor?

Şimdilik online olarak yapılıyor. SOT Eğitimlerinde daha da derinleşmek ve etkileşimi artırmak için fiziki toplantı talep edilirse; yer, zaman, ulaşım gibi koşullar gözetilerek uygun bir seçenek oluşturmak imkanı vardır. Kurumsal uygulama isteyenlerin kendi mekanlarında uygulama koşulları oluşturulabilir.

Bu konudaki öneri ve istekleriniz için iletişim formumuzu doldurunuz.
https://soruolusturmateknigi.com/onerileriniz/

Fiziki ortamlarda uygulamalı kurslar düzenlenebilir mi?

Fiziki Ortamda da SOT Eğitimlerimizi deneyimleyebilirsiniz. Fiziki toplantı düzenleme koşulları oluştuğunda web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyuru yapabileceğiz.

 

Bizi takip ediniz.

https://www.facebook.com/groups/241672107912483/

https://www.instagram.com/birlesikakilagi/?hl=tr

https://twitter.com/beyaznokta

Soru Oluşturmak ile Soru sormak arasında ne fark var?

Soru sormak genelde kısa açıklamalı cevap almaya yöneliktir. 

Soru oluşturmada ise konu (Soru Odağı) hakkında kısa ifadeli yakınsak ve/ya ıraksak ve/ya üstbilişsel her türden çok sayıda soru sordurarak soru sormayı engelleyici cesaret kırıcıları aşmak kolaylaştırılıyor. Bu sorular üzerinde yapılan çalışmalarla konuya dair kapsamlı bilgi sahibi olunuyor. 

Soruların açık uçlu mu, kapalı mı olduğuna bakılıyor; açık uçlu soruyu kapalı uçluya, kapalı uçlu soruyu açık uçluya dönüştürmekle sorunun değerindeki değişim, dolayısıyla  soruların önemi ve gücü fark ettiriliyor. 

Sordukları soruların yakınsak, ıraksak ve üstbilişsel oluşlarına dikkat çekilerek düşünme becerileri uyarılıyor.. Soruyu soranın, öğrendiği bilgi ile ne yapacağına dair bir strateji oluşturmasına fırsat veriliyor.

Anlaşılacağı üzere Soru Oluşturma, bir süreçler dizisidir. Merak etme, sorun sorma, öğrenme, anlama, düşünme, ifade etme ve eylemlilik gibi becerileri harekete geçirici çok önemli işlevi vardır.

Sorumun cevabı burada yoksa ne yapmalıyım?

Burada yer almayan sorularınızı iletişim formumuzdan bize ulaştırabilirsiniz. 

Gözetici Bencillik ne demek?

Kendi çıkarlarını başkalarının çıkarlarını gözeterek gerçekleştirmeye çalışan davranış türüne verilen addır. Doğadaki canlıların tamamı şöyle veya böyle başkalarına faydası dokunan bir yaşam tarzına sahiptir. Yani Gözetici Bencillik, doğayla uyumlu yaşayan insanın davranış şeklidir.

Gözetici Bencilliğin deformasyonuyla türeyen hastalıklı bir davranış türü daha vardır ki ona, Yıkıcı Bencillik diyoruz. Bunlar başkalarını sömürerek ihtiyaçlarını gideren asalak türlerdir. Hatırlanmalıdır ki, asalaklar sömürdükleri/sırtından geçindiği varlık sömürülmekten zayıf düşüp ölünce asalak da ölmektedir. 

Bu davranış türünü seçmiş insanların, yani bireysel çıkarlarını başkalarının çıkarları önünde gören ve bunu kendilerine hak sayanların çokluğu dayanışma ve uzlaşı arama kültürünü zehirlemekte; toplumların dağılmalarına yol açmaktadırlar.

Konu ile ilgili Kavram Mutfağı’nı ziyaret ediniz

Soru sorma ile sorgulamanın farkı nedir?

Soru sormak ham bilgiyi almaktır. Sorgulamak yeni sorular sorarak bilgiyi olgunlaştırmaktır.

Soru Oluşturma Tekniği

Adı: Soru Sor (?!..)
Amacı: Soru sormanın önemi ve gücü bağlamında bilgi ve deneyim paylaşım ortamı olmak