Merak >Soru sorma >Öğrenme >Anlama >Düşünme >İfade etme >Eylemlilik

Soru Oluşturma Tekniği – SOT® ve bağlamı üzerine…

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı (BNGV) kurulduğu 1994’ten beri öncülük ettiği çalışmaların temelinde, toplumların az gelişmişliği ile Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) yetmezliği arasındaki yakın ilişkiden hareketle; her alanda olumsuzluklara yol açan bu yetmezliği gidermeye katkıda bulunma amacı yatar.

Geleneksel eğitim sistemi, ‘’soru soran değil; sorulan sorulara cevabı olan’’ birey yetiştirmek; çok bilgi yüklemek, ‘öğretmek’ odaklıdır. Öğrenci ne işine yarayacağını merak etmediği ya da yaparak edinmediği bilgiyi sorulduğunda aktarmak üzere ezberlemek durumunda kalıyor. Ezberlenen bilgiler kalıp halinde hafızaya yerleştiği için bütünlükten yoksunluğu ile düşünme becerilerini geliştirmeye yetmiyor.

Çağdaş eğitim sistemlerinin sorgulamaya dayalı yapılandırıldığı ve bilgiye soru sorarak ulaşıldığı doğrudur. Bilgiye ulaşmanın doğuracağı öğrenme, anlama ve düşünme aşamaları, soru sormakla mümkün. Ancak bütün bu süreçler soru sorduran merak ile başlıyor. Merak etmeyene bir şey öğretilemediği (ezberletmek mümkün) gerçeğini anımsamak gerek.

Soru sormanın önünde de yaygın pek çok engel bulunduğu var. Akran zorbalığı, ders kaynatıcı istismarcılık, ifade etme yetmezliği gibi…

Bütün bunları aşan, çok soru sorma alışkanlığı kazandırırken soru sormanın önemi ve değerini fark ettiren; yani düşündürüp eylemlilik kazandıran bir araç sunuyoruz: Soru Oluşturma Tekniği-SOT®.

Öğretmenlerimize saygılarımızla…

Sorun Çözme Araçları

Sorun Çözme Kabiliyeti Nedir?

4 Dakikada SOT

Kısa bir açıklama

İş Birliği

Soru Oluşturma Tekniği

Adı: Soru Sor (?!..)
Amacı: Soru sormanın önemi ve gücü bağlamında bilgi ve deneyim paylaşım ortamı olmak